Ομιλίες


25 Οκτωβρίου 2005  Ομιλία στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
Η  ηθική προπαρασκευή των Ελλήνων για τον Πόλεμον

22 Οκτωβρίου 2009  Ομιλία στο Λύκειο Ελληνίδων:
Ι. Μεταξάς:  «Θα νικήσωμεν !  αλλά δια τους Eλληνας Υπέρ την Νίκη η Δόξα» Συνθήματα του Ιωάννη Μεταξά και η ηθική προετοιμασία του πολέμου.

28 Ιανουαρίου 2010 Ομιλία στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κηφισιάς
" Ο Ιωάννης Μεταξάς καιη Εξωτερική Πολιτική του" (1936-1941)

29 Απριλίου 2010 Ομιλία στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κηφισιάς 
«Μιλώντας για τον Ιωάννη Μεταξά»

29 Οκτωβρίου 2010 Ομιλία Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κηφισιάς, Έπαυλη Δροσίνη
"Γιατί μπήκαμε στον πόλεμο του '40"

No comments:

Post a Comment